Politica de confidentialitate aplicația exploring dacia

Politica de Confidențialitate

Ultima actualizare: 27 octombrie 2022

Această Politică de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. atunci când utilizați Serviciul și vă informează despre drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care legea vă protejează.

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a furniza și îmbunătăți Serviciul. Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Această politică de confidențialitate a fost creată cu ajutorul generatorului de politici de confidențialitate TermsFeed.

Interpretare și definiții Interpretare Cuvintele a căror litera inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții vor avea același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.
Definiții
În scopul acestei Politici de confidențialitate:

  • Cont înseamnă un cont unic creat pentru ca dvs. să accesați Serviciul nostru sau părți ale Serviciului nostru.
  • Afiliat înseamnă o entitate care controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu o parte, unde „control” înseamnă deținerea a 50% sau mai mult din acțiuni, participații sau alte valori mobiliare îndreptățite să voteze pentru alegerea directorilor sau a altor persoane de conducere autoritate.
  • Aplicație înseamnă programul software furnizat de Companie descărcat de Dvs. pe orice dispozitiv electronic, denumit Exploring Dacia
  • Compania (denumită fie „Compania”, „Noi”, „Noi” sau „Nostru” în prezentul Contract) se referă la Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara, Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, Nr.28.
  • Țara se referă la: România
  • Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv care poate accesa Serviciul, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.
  • Datele cu caracter personal sunt orice informație care se referă la o persoană identificată sau identificabilă.
  • Serviciul se referă la Aplicație.
  • Furnizor de servicii înseamnă orice persoană fizică sau juridică care prelucrează datele în numele Companiei. Se referă la companii terțe sau persoane fizice angajate de Companie pentru a facilita Serviciul, pentru a furniza Serviciul în numele Companiei, pentru a presta servicii legate de Serviciu sau pentru a ajuta Compania în analizarea modului în care este utilizat Serviciul.
  • Datele de utilizare se referă la datele colectate automat, fie generate de utilizarea Serviciului, fie din infrastructura Serviciului în sine (de exemplu, durata unei vizite a paginii).
  • Persoana înseamnă persoana care accesează sau folosește Serviciul, sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia respectiva persoană accesează sau folosește Serviciul, după caz.
Colectarea și utilizarea datelor dvs. personale

Tipuri de date colectate

Date personale
În timpul utilizării Serviciului nostru, vă putem cere să ne furnizați anumite informații de identificare personală care pot fi folosite pentru a vă contacta sau a vă identifica. Informațiile de identificare personală pot include, dar nu se limitează la:

  • Date de utilizare

Date de utilizare
Datele de utilizare sunt colectate automat atunci când utilizați Serviciul.
Datele de utilizare pot include informații precum adresa de protocol de internet a dispozitivului dvs. (de exemplu, adresa IP), tipul browserului, versiunea browserului, paginile Serviciului nostru pe care le vizitați, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pe acele pagini, dispozitivul unic identificatori și alte date de diagnosticare.

Când accesați Serviciul prin sau prin intermediul unui dispozitiv mobil, putem colecta anumite informații în mod automat, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul de dispozitiv mobil pe care îl utilizați, ID-ul unic al dispozitivului dvs. mobil, adresa IP a dispozitivului dvs. mobil, mobilul dvs., sistemul de operare, tipul de browser de internet mobil pe care îl utilizați, identificatorii unici de dispozitiv și alte date de diagnosticare.

De asemenea, putem colecta informații pe care browserul dvs. le trimite ori de câte ori vizitați Serviciul nostru sau când accesați Serviciul prin intermediul unui dispozitiv mobil.
Informații colectate în timpul utilizării aplicației
În timpul utilizării aplicației noastre, pentru a oferi caracteristici ale acesteia, putem colecta, cu permisiunea dumneavoastră prealabilă:

  • Acces la dispozitive mobile, inclusiv camera dispozitivului mobil și alte funcții.

Folosim aceste informații pentru a oferi caracteristici ale Serviciului Nostru, pentru a-l îmbunătăți și personaliza. Informațiile pot fi încărcate pe serverele Companiei și/sau pe serverul unui Furnizor de servicii sau pot fi pur și simplu stocate pe dispozitivul dvs.

Puteți activa sau dezactiva oricând accesul la aceste informații, prin setările dispozitivului dvs.

Utilizarea datelor dvs. Personale

Compania poate folosi Date personale în următoarele scopuri:

  • Pentru a furniza și menține Serviciul nostru, inclusiv pentru a monitoriza utilizarea acestuia.
  • Pentru a gestiona contul dvs.: pentru a gestiona înregistrarea dvs. ca utilizator al Serviciului. Datele personale pe care le furnizați vă pot oferi acces la diferite funcționalități ale Serviciului care vă sunt disponibile ca utilizator înregistrat.
  • Pentru executarea unui contract: dezvoltarea, respectarea și îndeplinirea contractului de cumpărare pentru produsele, articolele sau serviciile pe care le-ați achiziționat sau a oricărui alt contract cu Noi prin intermediul Serviciului.
  • Pentru a vă contacta: Pentru a vă contacta prin e-mail, apeluri telefonice, SMS sau alte forme echivalente de comunicare electronică, cum ar fi notificările push ale unei aplicații mobile cu privire la actualizări sau comunicări informative legate de funcționalitățile, produsele sau serviciile contractate, inclusiv actualizările de securitate , atunci când este necesar sau rezonabil pentru implementarea lor.
  • Pentru a vă oferi știri, oferte speciale și informații generale despre alte bunuri, servicii și evenimente pe care le oferim, care sunt similare cu cele pe care le-ați achiziționat deja sau despre care v-ați întrebat, cu excepția cazului în care ați ales să nu primiți astfel de informații.
  • Pentru a gestiona solicitările Dvs.: pentru a participa și a gestiona solicitările Dvs. către Noi.
  • Pentru transferurile de afaceri: Putem folosi informațiile Dvs. pentru a evalua sau a efectua o fuziune, dezinvestire, restructurare, reorganizare, dizolvare sau alte vânzări sau transferuri ale unora sau ale tuturor activelor noastre, fie ca o continuă activitate, fie ca parte a falimentului, lichidării, sau o procedură similară, în care Datele personale deținute de noi despre utilizatorii serviciilor noastre se numără printre activele transferate.
  • În alte scopuri: Putem folosi informațiile Dvs. în alte scopuri, cum ar fi analiza datelor, identificarea tendințelor de utilizare, determinarea eficienței campaniilor noastre promoționale și pentru a evalua și îmbunătăți Serviciul, produsele, serviciile, marketingul și experiența dumneavoastră.

Putem partaja informațiile dvs. personale în următoarele situații:

  • Cu Furnizorii de servicii: Putem partaja informațiile dvs. personale cu Furnizorii de servicii pentru a monitoriza și analiza utilizarea Serviciului nostru, pentru a vă contacta.
  • Pentru transferuri de afaceri: Putem să împărtășim sau să transferăm informațiile dvs. personale în legătură cu sau în timpul negocierilor cu privire la orice fuziune, vânzare a activelor Companiei, finanțare sau achiziție a întregii sau a unei părți a afacerii noastre către o altă companie.
  • Cu afiliații: Putem împărtăși informațiile dvs. cu afiliații noștri, caz în care le vom solicita acelor afiliați să respecte această Politică de confidențialitate. Afiliații includ compania noastră-mamă și orice alte filiale, parteneri de asociere în participație sau alte companii pe care le controlăm sau care se află sub control comun cu Noi.
  • Cu partenerii de afaceri: Putem împărtăși informațiile dvs. cu partenerii noștri de afaceri pentru a vă oferi anumite produse, servicii sau promoții.
  • Cu alți utilizatori: atunci când partajați informații personale sau interacționați în alt mod în zonele publice cu alți utilizatori, astfel de informații pot fi vizualizate de toți utilizatorii și pot fi distribuite public în exterior.
  • Cu consimțământul dvs.: putem dezvălui informațiile dvs. personale în orice alt scop, cu consimțământul dvs.
Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Compania va păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile prevăzute în această Politică de confidențialitate. Vom păstra și folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a ne conforma obligațiilor legale (de exemplu, dacă ni se cere să păstrăm datele dumneavoastră pentru a ne conforma cu legile aplicabile), pentru a rezolva litigiile și a pune în aplicare acordurile și politicile noastre legale.

Compania va păstra, de asemenea, Datele de utilizare în scopuri de analiză internă. Datele de utilizare sunt, în general, păstrate pentru o perioadă mai scurtă de timp, cu excepția cazului în care aceste date sunt utilizate pentru a consolida securitatea sau pentru a îmbunătăți funcționalitatea Serviciului nostru, sau suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm aceste date pentru perioade mai lungi de timp.

Transferul datelor dvs. personale
Informațiile dumneavoastră, inclusiv Datele cu caracter personal, sunt prelucrate la birourile de operare ale Companiei și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare. Înseamnă că aceste informații pot fi transferate și menținute pe computere situate în afara statului, provinciei, țării sau altei jurisdicții guvernamentale, unde legile privind protecția datelor pot diferi de cele din jurisdicția dvs.

Consimțământul dumneavoastră cu privire la această Politică de confidențialitate, urmat de transmiterea de către dumneavoastră a unor astfel de informații, reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la acest transfer.

Compania va lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră sunt tratate în siguranță și în conformitate cu această Politică de confidențialitate și niciun transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal nu va avea loc către o organizație sau o țară decât dacă există controale adecvate, inclusiv securitatea Datele dvs. și alte informații personale.

Ștergeți datele dvs. personale
Aveți dreptul de a șterge sau de a solicita să asistăm la ștergerea Datelor cu caracter personal pe care le-am colectat despre dvs.

Serviciul nostru vă poate oferi posibilitatea de a șterge anumite informații despre dvs. din cadrul Serviciului.
Puteți actualiza, modifica sau șterge informațiile Dvs. în orice moment, conectându-vă la Contul Dvs., dacă aveți unul, și vizitând secțiunea de setări a contului care vă permite să gestionați informațiile Dvs. personale. De asemenea, ne puteți contacta pentru a solicita acces, corecta sau șterge orice informații personale pe care ni le-ați furnizat.

Vă rugăm să rețineți, totuși, că este posibil să fie nevoie să reținem anumite informații atunci când avem o obligație legală sau o bază legală pentru a face acest lucru.
Dezvăluirea datelor dumneavoastră personale

Tranzacții de afaceri
Dacă Compania este implicată într-o fuziune, achiziție sau vânzare de active, Datele Dvs. Personale pot fi transferate. Vom furniza o notificare înainte ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate și să devină supuse unei alte politici de confidențialitate.

Aplicarea legii
În anumite circumstanțe, Companiei i se poate cere să dezvăluie Datele dvs. cu caracter personal, dacă este necesar să facă acest lucru prin lege sau ca răspuns la solicitări valide din partea autorităților publice (de exemplu o instanță sau o agenție guvernamentală).
Alte cerințe legale
Compania poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună-credință că o astfel de acțiune este necesară pentru:
  • A respecta o obligație legală
  • A proteja și apăra drepturile sau proprietatea Companiei
  • A preveni sau investiga posibile acțiuni greșite în legătură cu Serviciul
  • A proteja siguranța personală a Utilizatorilor Serviciului sau a publicului
  • A proteja împotriva răspunderii legale

Securitatea datelor dvs. personale
Securitatea Datelor Dvs. Personale este importantă pentru Noi, dar rețineți că nicio metodă de transmitere prin Internet sau nicio metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Deși ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta securitatea lor absolută.
Confidențialitatea copiilor
Serviciul nostru nu se adresează nimănui cu vârsta sub 13 ani. Nu colectăm cu bună știință informații de identificare personală de la oricine cu vârsta sub 13 ani. Dacă sunteți părinte sau tutore și sunteți conștient că copilul dumneavoastră ne-a furnizat date cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. Dacă aflăm că am colectat date cu caracter personal de la oricine cu vârsta sub 13 ani fără verificarea consimțământului părinților, luăm măsuri pentru a elimina acele informații de pe serverele noastre.

Dacă trebuie să ne bazăm pe consimțământ ca bază legală pentru prelucrarea informațiilor, este posibil să solicităm consimțământul acestuia înainte de a colecta și utiliza aceste informații.

Link-uri către alte site-uri web
Serviciul nostru poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt operate de noi. Dacă faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către site-ul terțului respectiv. Vă sfătuim insistent să revizuiți Politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați.

Nu avem control și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile oricăror site-uri sau servicii terțe.
Modificări ale acestei Politici de confidențialitate
Putem actualiza Politica noastră de confidențialitate din când în când. Vă vom informa cu privire la orice modificare prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină.

Vă vom anunța prin e-mail și/sau printr-o notificare vizibilă despre Serviciul nostru, înainte ca modificarea să devină efectivă și vă vom actualiza data „Ultimei actualizări” din partea de sus a acestei Politici de confidențialitate.

Sunteți sfătuit să revizuiți periodic această Politică de confidențialitate pentru orice modificări. Modificările aduse acestei Politici de confidențialitate sunt efective atunci când sunt postate pe această pagină.

Contactaţi-ne
Dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate, ne puteți contacta:
  • Prin e-mail: dgampth@gmail.com
  • La numărul de telefon: +40354 105 676

Generat folosind Generatorul de politici de confidențialitate TermsFeed